Een regel subkoptekst...
 Introductie  Lange tijd bestond er in Nederland geen gestructureerde methode voor het opzetten  en in stand houden van een effectief beheer van mensen en middelen ingezet voor het beheersbaar  houden van onbevoegde beïnvloeding. Bij onbevoegde beïnvloeding moet gedacht worden aan menselijke  handelingen welke opzettelijk, onder dwang of door misleiding worden verricht en leiden tot een verstoring  van de normale gang van zaken in een organisatie.  Meer achtergrond informatie vindt u op de de pagina downloads.  DHM Security Management, ook bekend onder de naam De Haagse Methodiek (DHM), heeft daar  verandering in gebracht. Velen uit diverse bedrijven en instellingen hebben de post hbo  registeropleiding  DHM Security Management met goed gevolg afgerond (zie: “Clienten” op de pagina “downloads”).  DHM biedt, bij een correcte toepassing, alle bij de beveiliging betrokken actoren de mogelijkheid om vanuit  eenzelfde benadering security problemen aan te pakken, en op te lossen en de beveiliging te organiseren  en in stand te houden.  DHM is geen revolutionaire nieuwe security management methode. Op basis van jarenlange ervaring in  de security sector en met gebruikmaking van geaccepteerde management instrumenten is DHM ontwikkeld  door ons en sinds 1994 vervat in de post hbo registeropleiding DHM Security Management.  
DHM Security Instituut
DHM: beveiligen van beleid tot en met uitvoering inclusief kwaliteitsborging              c 2012
DHM  is de facto de standaard voor security management in Nederland !