Een regel subkoptekst...
Kennis van De Haagse Methodiek (DHM) verkrijgt men door het volgen van een post hbo registeropleiding DHM Security Management of een in company cursus. Na het met goed gevolg doorlopen van een opleiding (werkstuk en examen) verkrijgt men het post hbo diploma dat afgegeven en geregistreerd wordt door de stichting  Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland. Het diploma is tevens de gebruikerslicentie voor het Benelux gebied. Na het afronden van een in company cursus ontvangt men een beperkte gebruikerslicentie.   Afhankelijk van de belangstelling wordt de registeropleiding drie of vier maal per jaar georganiseerd. Ingeval van onvoldoende belangstelling wordt de mogelijkheid geboden aan een volgende opleiding deel te nemen. Voorts bestaat de mogelijkheid van bijscholing door het deelnemen aan enkele les sessies van een lopende opleiding. Neem hiervoor contact met ons op. De DHM Syllabus Engelse versie (beknopte vertaalde versie van de NL Syllabus) is verkrijgbaar voor degene die een gebruikerslicentie heeft en De Haagse Methodiek (DHM) in de Engelse taal wil toepassen.  Neem hiervoor contact met ons op.
DHM Security Instituut
DHM: beveiligen van beleid tot en met uitvoering inclusief kwaliteitsborging              c 2012
toelatingseisen     mrt-2018    sept-2018    mrt-2019    werkstuk     examen
DHM  is de facto de standaard voor security management in Nederland !